ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ - Ίδρυση και Ιστορία του Σχολείου

Στο χωριό μας λειτούργησε Δημοτικό σχολείο. Συνεστήθη με την υπ' αριθμ. 2530 της 21ης Φεβρουαρίου 1890 απόφαση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. φύλλου 46 του 1890

Εν Αθήναι τη 22 Φεβρουαρίου 1890

Αριθ. απόφ. 2530

 

Περί συστάσεως Δημοτικού Σχολείου Αρρένων εν Κουπακίω του Δήμου Κροκυλείου.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρο 59 του πε­ρί των Δημοτικών Σχολείων Νόμου, συνιστώμεν εν τω κυρίω Κουπακίω του Δή­μου Κροκυλείου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.

 

Εν Αθήναις τη 21 Φεβρουαρίου 1890

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Το σχολείο αυτό, ως προκύπτει από την απόφαση αυτή, ήταν σχολείο αρρένων.

Το πρώτο σχολείο λειτούργησε σ' ένα δωμάτιο του σπιτιού του Ιωάννη Μητσάκη· εξακολουθεί μέχρι σήμερα η οικογένεια να το αναφέρει με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ».

 Σ’ αυτό το δωμάτιο διέμενε ο δάσκαλος Ηλίας Τσώρης καθ' όλο το διάστημα που υπηρέτησε στο χωριό μας.

Το πρώτο σχολικό διδακτήριο πρέπει να ανεγερθεί μετά το έτος 1893 στη θέση την οποία βρίσκεται το σημερινό διδακτήριο. Οικοδομήθηκε εξ ολοκλήρου με προσωπική εργασία και με δαπάνη των κατοίκων του χωριού μας και εκεί λειτούργησε το σχολείο μας μέχρι και το έτος 1932

Στο διδακτήριο που οικοδομήθηκε στο χωριό μας το έτος 1893 λειτούργησε το σχολείο μας μέχρι και το έτος 1932

Με πίστωση 100.000 δρχ. που διατεθεί το έτος 1932 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, κατόπιν ενεργειών του εκλεκτού συγχωριανού μας δικηγόρου Αθηνών Αποστ. Καρανδρέα και με προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού μας, ανοικοδομήθηκε το νέο διδακτήριο.

Στο διδακτήριο αυτό λειτούργησε το σχολείο μας μέχρι και το έτος 1959, το οποίο καταργήθηκε με το Β.Δ. της 23 Οκτωβρίου 1959 (ΦΕΚ 253/1959), διότι ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε κάτω από 15.

Στα χρόνια 1920-1940 στο σχολείο μας φοιτούσαν κάθε χρόνο 50-60 μαθητές. Στο σχολείο αυτό του χωριού μας, σ' όλο το διάστημα της λειτουργίας του, υπηρέτησαν οι δάσκαλοι:

 

 1. Κων/νος Υφαντής (Παπαμιχάλης από το Κροκύλειο).
 2. Γεώργιος Ι. Μητσάκης, χωριανός μας.
 3. Θεοδ. Ν. Νασιόπουλος, χωριανός μας.
 4. Ανδρ. Παπα-γιαννόπουλος από το Παλαιοξάρι.
 5. Δημ. Γ. Νασιόπουλος, χωριανός μας.
 6. Λεωνίδας Κωστόπουλος, από το Αλποχώρι.
 7. Γεώργιος Βασιλείου, από την Τερψιθέα.
 8. Θεοδ. Ν. Ζάκκας, ιερέας χωρια­νός μας.
 9. Ηλίας Τσώρης, από τους Πενταγιούς.
 10. Γεώργιος Ηλ, Τσώρης, από τους Πενταγιούς.
 11. Ζήσιμος Ζωγράφος, από το Ζοριάνο.
 12. Γεωργία Στρατάκη, από το Γύθειο.
 13. Δημήτριος Σταυρό-πουλος, από την Ερατεινή.
 14. Λάμπρος Γραβάνης, από το Κροκύλειο.
 15. Δημή­τριος Ηρ. Τσίπρας, χωριανός μας.
 16. Χρήστος Τριαντάφυλλου από το Κροκύ­λειο.
 17. Αντώνιος Σούκος, από τους Πε­νταγιούς.
 18. Κούλα Λαγιανδρέου, από το Ευπάλιο.
 19. Ιωάννα Πιέρου, από το Τρίκορφο.
 20. Χαράλαμπος Στούμπος, από το Κροκύλειο.
 21. Κων/νος Ιωαννίδης.
 22. Γεώργιος Ζώη Παπακωνσταντίνου, χω­ριανός μας.
 23. Αθανάσιος Πουρνάρας.
 24. Τριανταφυλλιά Μπραούζη.

Το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε με απόφαση του υπουργού Παιδείας στην κοινότητα Κουπακίου για να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σε αυτό στεγάστηκε το Πολιτιστικό Κέντρο και το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας. Πολλά και αξιόλογα εκθέματα, τα οποία πρόσφεραν χωριανοί, κοσμούν το Μουσείο αυτό. Τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου έγιναν στις 11/8/1985.